คณะทำงานผู้ว่าฯ​ตรวจสอบคลังสินค้ารับข้าวใช้โรงงานอุตสาหกรรม

คณะทำงานผู้ว่าฯ​ตรวจสอบคลังสินค้ารับข้าวใช้โรงงานอุตสาหกรรม

Read more

ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ชุมชน เยี่ยมชมโรงสีผลิตข้าว

ผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ชุมชน เยี่ยมชมโรงสีผลิตข้าว

Read more

ผู้ว่าฯเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60

ผู้ว่าฯเปิดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60

Read more