เทศบาลฯตั้งตู้ช่วยเหลือประชาชน 2 แห่ง ไปรับของได้ในวันเวลาราชการ

เทศบาลฯตั้งตู้ช่วยเหลือประชาชน 2 แห่ง ไปรับของได้ในวันเวลาราชการ

Read more

พิธีบวงสรวงศาลพระอิศวร,ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล ปีใหม่ไทย

  ผู้ปกครองศาลเ

Read more

“วันท้องถิ่นไทย”ขับเคลื่อนจิตอาสาทำความสะอาด สนง.เทศบาลฯ และรณรงค์ป้องกัน (โควิด 19)

“วันท้องถิ่นไทย”ขับเคลื่อนจิตอาสาทำความสะอาด สนง.เทศบาลฯ และรณรงค์ป้องกัน (โควิด 19)

Read more

รองต้อย”โชติกา” แบ่งปัน…น้ำใจเพื่อนยามยาก…

นางสมบูรณ์ แมลงภู่ อ

Read more

อบรม อสม.เทศบาลเมือง กพ.สู้โรคภัยไข้เจ็บ 27 ชุมชน

อบรม อสม.เทศบาลเมือง กพ.สู้โรคภัยไข้เจ็บ 27 ชุมชน

Read more

ครู 500 คนร่วมงานวันครู “ท้องถิ่นไทย จังหวัดกำแพงเพชร”

ครู 500 คนร่วมงานวันครู “ท้องถิ่นไทย จังหวัดกำแพงเพชร”

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรประชุมสภาพัฒนาสิ้นปีงบประมาณ 62 

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรประชุมสภาพัฒนาสิ้นปีงบประมาณ 62 

Read more

วันเยาวชนแห่งชาติ นร.เข้าวัดฟังเทศน์

วันเยาวชนแห่งชาติ นร. เข้าวัดฟังเทศน์

Read more

ผู้บริหารห่วงใย กำกับดูแล ป้องกันการทุจริตอาหารกลางวัน ท.2

ผู้บริหารห่วงใย กำกับดูแล ป้องกันการทุจริตอาหารกลางวัน ท.2

Read more