สภา อบจ. เปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.

สภา อบจ. เปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.

Read more

นายเยื้อน อรุณศรี ราษฎร์ปางมะค่า ขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย จ.กำแพงเพชร สั่งการณ์ให้ อบจ.กำแพงเพชร และ เทศบาลเมืองปางมะค่า เข้าให้ความช่วยเหลือ

นายเยื้อน อรุณศรี ราษฎร์ปางมะค่า ขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย จ.กำแพงเพชร สั่งการณ์ให้ อบจ.กำแพงเพชร และ เทศบาลเมืองปางมะค่า เข้าให้ความช่วยเหลือ

Read more

นายก อบจ. นำคณะผู้บริหาร, สมาชิก อบจ.กพ. และเจ้าหน้าที่ ปลูกต้นสักพระราชทาน ณ สำนักงาน อบจ.กำแพงเพชร

นายก อบจ. นำคณะผู้บริหาร, สมาชิก อบจ.กพ. และเจ้าหน้าที่ ปลูกต้นสักพระราชทาน ณ สำนักงาน อบจ.กำแพงเพชร

Read more

บ้านหนองเม่น คลองร้อยโค้ง น้ำซัดตลิ่งพัง อบจ.กำแพงเพชร ส่งเม๊กโครช่วยเหลือเร่งด่วน

บ้านหนองเม่น คลองร้อยโค้ง น้ำซัดตลิ่งพัง อบจ.กำแพงเพชร ส่งเม๊กโครช่วยเหลือเร่งด่วน

Read more

คณะ อบจ.กำแพงเพชร ร่วมแสดงความจงรักภักดี

นายสุนทร  รัตนากร นา

Read more

อบจ.กำแพงเพชร สนองนโยบายรัฐบาลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน

อบจ.กำแพงเพชร สนองนโ

Read more

อบจ.กำแพงเพชร เดินหน้าพัฒนาอาชีพ ให้คนกำแพง เพื่อมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

อบจ.กำแพงเพชร เดินหน้าพัฒนาอาชีพ ให้คนกำแพง เพื่อมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

Read more

หมอทร ลงพื้นที่ ดูความคืบหน้าการขุดลอกคลอง พร้อมเปิดถนนสายท่ามะเขือ วังยาง พี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ

หมอทร ลงพื้นที่ ดูความคืบหน้าการขุดลอกคลอง พร้อมเปิดถนนสายท่ามะเขือ วังยาง พี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ

Read more

อบต.นาบ่อคำจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ นายกสุนทร เดินทางเป็นประธานเปิดงาน

อบต.นาบ่อคำจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ นายกสุนทร เดินทางเป็นประธานเปิดงาน

Read more

นายก อบจ. นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 9  มิถุนายน 

Read more