สภาเทศบาลประชุมอนุมัติข้อราชการสำคัญรวมทั้งปรับปรุงเตาเผาศพ

สภาเทศบาลประชุมอนุมัติข้อราชการสำคัญรวมทั้งปรับปรุงเตาเผาศพ

Read more

ข้าราชการทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคล จังหวัดกำแพงเพชร

ข้าราชการทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคล จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

ชาวบ้านชม..รถดับเพลิงทูอินวัน ป้องกันเพลิงไหม้ ยังช่วยลดความร้อน ลดฝุ่น ถนนตัวเมือง

ชาวบ้านชม..รถดับเพลิงทูอินวัน ป้องกันเพลิงไหม้ ยังช่วยลดความร้อน ลดฝุ่น ถนนตัวเมือง

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญ  “วันเทศบาล”  

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำบุญ  “วันเทศบาล”  

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดูดเลนและสิ่งโสโครก ลอกท่อระบายน้ำ

ไปติดตามภารกิจของกอง

Read more

สงกรานต์กำแพงเพชร รักษาประเพณี แห่ผ้าห่ม องค์เจดีย์พระบรมธาตุ

ประเพณีสงกรานต์ที่จั

Read more

ผู้ว่าฯ นายกเทศบาล กพ.แสดงมุทิตาจิตวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

  วันที่ 13 เมษายน 2

Read more

นายกเทศมนตรีฯนำชุมชนก่อเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดบาง

นายกเทศมนตรีฯนำ ชุมชนก่อเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดบาง

Read more

รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ปี 2562

วันนี้ 11 เมษายน 256

Read more

ประดับพวงมโหตรงานประเพณีสงกรานต์สะพานข้ามเกาะกลางน้ำ

เมื่อวันที่ 11 เมษาย

Read more