วันเด็กโรงเรียนชากังราววิทยา คึกคัก

วันเด็กโรงเรียนชากังราววิทยา คึกคัก

Read more

Kick Off ประกาศ”แยกก่อนทิ้ง”ลดขยะทั้งจังหวัดกำแพงเพชร 

Kick Off ประกาศ”แยกก่อนทิ้ง”ลดขยะทั้งจังหวัดกำแพงเพชร 

Read more

พัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

พัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

Read more

ชาวกำแพงฯทำบุญเป็นสิริมงคลวันปีใหม่

พุทธศาสนิกชนชาวกำแพง

Read more

เทศบาล กพ.&ว.เทคนิค(MOU)ส่งเสริมอาชีพประชาชน

เทศบาล กพ.&ว.เทคนิค(MOU)ส่งเสริมอาชีพประชาชน

Read more

เริ่มต้นแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

เริ่มต้นแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

Read more

ผู้ว่าฯเข้ม..!! รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2562

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2562

Read more

“นายกชัยวัฒน์”มอบป้อมสายตรวจตำรวจ ประชาชนอุ่นใจ ความปลอดภัย ย่านการค้า

“นายกชัยวัฒน์”มอบป้อมสายตรวจตำรวจ ประชาชนอุ่นใจ ความปลอดภัย ย่านการค้า

Read more

ทม.จัดแข่งว่ายน้ำ เงือกน้อย 37 ทีมร่วมชิงเจ้าสระคึกคัก

ทม.จัดแข่งว่ายน้ำ 37 ทีมร่วมชิงเจ้าสระคึกคัก

Read more