สภาฯ ทม.กำแพงฯประชุมข้อราชการอนุมัติงบพัฒนาคุณภาพชีวิต ปชป.

สภาฯ ทม.กำแพงฯประชุมข้อราชการอนุมัติงบพัฒนาคุณภาพชีวิต ปชป.

Read more

นายก..ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

นายก..ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

Read more

อบรม อสม.ควบคุมโรค ป้องกันฉี่หนู มากับฝน

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more

เทศบาลกำแพงฯ ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เทศบาลกำแพงฯ ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Read more

เทศบาลประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายสวนสาธารณะโซน A

เทศบาลประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายสวนสาธารณะโซน A

Read more

ทม.อนุมัติตามระเบียบ ช่วยเหยื่อพายุ 3 หลังคาเรือน

ทม.อนุมัติตามระเบียบ ช่วยเหยื่อพายุ 3 หลังคาเรือน

Read more

บ้านเมืองจะสวยงาม สะอาดเรียบร้อย เราต้องร่วมมือกัน

บ้านเมืองจะสวยงาม สะอาดเรียบร้อย เราต้องร่วมมือกัน

Read more

นายก มอบนโยบาย แนวทางพัฒนาการศึกษาครู 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาล

นายก มอบนโยบาย แนวทางพัฒนาการศึกษาครู 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาล

Read more

สืบสานประเพณีบุญแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์วัดกะโลทัยปีที่ 10 คึกคัก

สืบสานประเพณีบุญแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์วัดกะโลทัยปีที่ 10 คึกคัก

Read more

สิ้นสุดกิจกรรมสงกรานต์ เทศบาลคืนสภาพเกาะเพื่อสาธารณะ

สิ้นสุดกิจกรรมสงกรานต์ เทศบาลคืนสภาพเกาะเพื่อสาธารณะ

Read more