ร้านประดับยนต์แสงจันทร์ เพลิงไหม้กลางดึกวอด

ร้านประดับยนต์แสงจันทร์ เพลิงไหม้กลางดึกวอด

Read more

วันเยาวชนแห่งชาติ นร.เข้าวัดฟังเทศน์

วันเยาวชนแห่งชาติ นร. เข้าวัดฟังเทศน์

Read more

ติดตามภารกิจ มอบนโยบายพัฒนาเมืองกำแพงฯ

ติดตามภารกิจ มอบนโยบายพัฒนาเมืองกำแพงฯ

Read more

กองช่างสุขาภิบาลออกซ่อมสร้างถนนทรุดพัง 

กองช่างสุขาภิบาลออกซ่อมสร้างถนนทรุดพัง 

Read more

ฝนตกหนัก..งานบรรเทาสาธารณภัยสู้น้ำท่วม …!!…ขัง

ฝนตกหนัก..งานบรรเทาสาธารณภัยสู้น้ำท่วม …!!…ขัง

Read more

“นายกชัยวัฒน์” สั่งการตัดกิ่งต้นไม้หน้าฝน ลดเสี่ยงอันตราย

“นายกชัยวัฒน์” สั่งการตัดกิ่งต้นไม้หน้าฝน ลดเสี่ยงอันตราย

Read more

ทม.ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562

ทม.ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562

Read more

เครื่องกีฬา ปปส.ภาค 6 ต้านยาเสพติด 3 ชุมชน

เครื่องกีฬา ปปส.ภาค 6 ต้านยาเสพติด 3 ชุมชน

Read more

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more