ครูนักเรียน ท. 2 ความรู้สู้ Covid-19

ครูนักเรียน ท.2 ความรู้สู้ Covid-19

Read more

ทม.พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

ทม.พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

Read more

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)จัดโครงพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)จัดโครงพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร

Read more

ปลื้ม..นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 พบนายกรัฐมนตรีรับโล่วันเด็กชาติ

ปลื้ม..นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 พบนายกรัฐมนตรีรับโล่วันเด็กชาติ

Read more

นักเรียน ท.2 อบรม”โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม”

นักเรียน ท.2 อบรม”โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม”

Read more

ร.ร.ท.2 ตลาดนัด ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สินค้ารีไซเคิลมือ 2

ร.ร.ท.2 ตลาดนัด ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สินค้ารีไซเคิลมือ 2

Read more