นักเรียน ท2 รับโล่เด็กและเยาวชนดีเด่น พบ นายกรัฐมนตรี

นักเรียน ท.2 รับโล่เด็กและเยาวชนดีเด่น พบ นายกรัฐมนตรี

Read more

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทำบุญปีใหม่

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทำบุญปีใหม่

Read more

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 256

Read more

โรงเรียนเทศบาล 2 ทำบุญขึ้นปีใหม่

โรงเรียนเทศบาล 2 ทำบุญขึ้นปีใหม่

Read more

คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการบริหาร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)

คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการบริหาร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)

Read more

ประเมินลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน

ประเมินลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน

Read more

ประเมินโรงเรียนเทศบาล 2ประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2559

ประเมินโรงเรียนเทศบาล 2ประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2559

Read more

ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนเทศบาล2(วัดทุ่งสวน)

ประเมินสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนเทศบาล2(วัดทุ่งสวน)

Read more

รร.ท.2 เก่งผ่านการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ รับโล่ห์ รมต.

รร.ท.2 เก่งผ่านการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ รับโล่ห์ รมต.

Read more

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

Read more