อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

สภา ทม.ประชุมข้อราชการ พัฒนาท้องถิ่นสามัญสมัยที่ 4  

สภา ทม.ประชุมข้อราชการ พัฒนาท้องถิ่นสามัญสมัยที่ 4  

Read more

สภาเทศบาลฯผ่านมติ 56 โครงการถนนท่อระบายน้ำ ใช้งบสะสมมติคณะรัฐมนตรี    

สภาเทศบาลฯผ่านมติ 56 โครงการถนนท่อระบายน้ำ ใช้งบสะสมมติคณะรัฐมนตรี    

Read more

ประกวดปลากัด ปลาสวยงาม ชากังราวว่าวไทยครั้งที่ 17

ประกวดปลากัด ปลาสวยงาม ชากังราวว่าวไทยครั้งที่ 1

Read more

ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน แข่งว่าวไทย ประกวดปลากัด หางนกยูง

ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน แข่งว่าวไทย ประกวดปลากัด หางนกยูง

Read more

สภาเทศบาลเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบรายจ่ายปี 60

สภาเทศบาลเห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบรายจ่ายปี 60

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรบันทึกเทปถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรบันทึกเทปถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

Read more

สภาฯผ่านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 วาระที่ 1

สภาฯผ่านข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 วาระที่ 1

Read more

ชาวเมืองกำแพงฯ นักเรียน นักศึกษาประชาชนร่วมแห่เทียนนับพันคน

ชาวเมืองกำแพงฯ นักเรียน นักศึกษาประชาชนร่วมแห่เทียนนับพันคน

Read more

แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง กพ.ปี 59

แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง กพ.ปี 59

Read more