กำแพงฯเตรียมชงโครงการ 2,877 ล้าน ครม.สัญจร

กำแพงฯเตรียมชงโครงการ 2,877 ล้าน ครม.สัญจร

Read more

เสี่ย”หรั่ง”เสี่ย”แดง”โต้โผใหญ่ สภาฯ อุต กพ. ประชุมพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ

เสี่ย”หรั่ง”เสี่ย”แดง”โต้โผใหญ่ สภาฯ อุต กพ. ประชุมพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ

Read more

หน.สนง.จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติรับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ

หน.สนง.จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติรับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ

Read more

ผู้ว่าฯประชุมการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์

ผู้ว่าฯประชุม การจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์

Read more