ปลัดจังหวัดฯตรวจสนามไก่ชน ท่าขุนราม หนองปลิง

ปลัดจังหวัดฯตรวจสนามไก่ชน ท่าขุนราม หนองปลิง

Read more

ปลัดจังหวัดเยี่ยมจุดตรวจสงกรานต์ คลองลาน

ปลัดจังหวัดเยี่ยมจุดตรวจสงกรานต์ คลองลาน

Read more

“รวมพลังองค์กรสตรี” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560

“รวมพลังองค์กรสตรี” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560

Read more

นักการเมืองระดับชาติ และท้องถิ่น ร่วมโหมดปรองดอง

นักการเมืองระดับชาติ และท้องถิ่น ร่วมโหมดปรองดอง

Read more

ระดมความคิดเห็น สู่การปรองดองจังหวัดกำแพงเพชร

ระดมความคิดเห็นสู่การปรองดองจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

ผ่านไปแล้ว 5 วันลุ้นรางวัลมัจฉากาชาดรางวัลใหญ่กันทุกค่ำคืน

ผ่านไปแล้ว 5 วันลุ้นรางวัลมัจฉากาชาดรางวัลใหญ่กันทุกค่ำคืน

Read more

ทำบุญวันมาฆบูชา บวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราช

ทำบุญวันมาฆบูชา บวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราช

Read more

วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560

วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต)

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต)

Read more