ปตท.สผ. ร่วมมือ อบจ.กำแพงเพชร จัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันฟุตซอล ปตท.สผ. คัพ ครั้งที่ 13

ปตท.สผ. ร่วมมือ อบจ.กำแพงเพชร จัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันฟุตซอล ปตท.สผ. คัพ ครั้งที่ 13

Read more

แถลงข่าวเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ

แถลงข่าวเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ

Read more

โรงเรียน อบจ. มอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียน 155 คน  ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียน อบจ. มอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียน 155 คน  ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

อบจ.กำแพงเพชร จัดแถลงข่าวแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

อบจ.กำแพงเพชร จัดแถลงข่าวแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

Read more

รองนายก อบจ. นำคณะแสดงความยินดีรองจีระเกียรติ

เช้าวันที่ 13 กรกฎาค

Read more

รองนายก อบจ. นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

รองนายก อบจ. นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

Read more

รร.อบจ. จัดกิจกรรมไหว้ครู ให้นักเรียนได้มีโอกาสระลึกพระคุณครู

รร.อบจ. จัดกิจกรรมไหว้ครู ให้นักเรียนได้มีโอกาสระลึกพระคุณครู

Read more

อบจ.กพ. พัฒนาการจัดการศึกษา นำครูอบรมการจัดการเรียนการสอน ณ เมืองพัทยา

อบจ.กพ. พัฒนาการจัดการศึกษา นำครูอบรมการจัดการเรียนการสอน ณ เมืองพัทยา

Read more

ม.ราชภัฎแถลง อบจ.หนุน จัดวันอนุรักษ์มรดกไทย ค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน

ม.ราชภัฎแถลง อบจ.หนุน จัดวันอนุรักษ์มรดกไทย ค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน

Read more

อบจ.กำแพงเพชร จัดแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น นักเรียน 4 จังหวัด

อบจ.กำแพงเพชร จัดแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น นักเรียน 4 จังหวัด

Read more