อ.โกสัมพีฯประชุมมอบนโยบาย จู่โจมตรวจเยี่ยว..ไม่เจอ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพ

Read more

กาชาดเคลื่อนที่ทำดีบริจาคโลหิตอำเภอโกสัมพีนคร

กาชาดเคลื่อนที่ทำดีบริจาคโลหิตอำเภอโกสัมพีนคร

Read more

นอภ.ลงพื้นที่เกิดอุบัติเหตุ 2 ศพ รุดเยี่ยมน้องที่เสียพ่อแม่สุดเศร้า

นอภ.ลงพื้นที่เกิดอุบัติเหตุ 2 ศพ รุดเยี่ยมน้องที่เสียพ่อแม่สุดเศร้า

Read more

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยม ปชช.พื้นที่บ้านโละโคะ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยม ปชช.พื้นที่บ้านโละโคะ

Read more

มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อ.โกสัมพีนคร-คลองลาน

สิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อ.โกสัมพีนคร-คลองลาน

Read more

นายอำเภอโกสีมพีนคร รับคฑาโครงการ “หมอชวนวิ่ง”

นายอำเภอโกสีมพีนคร รับคฑาโครงการ “หมอชวนวิ่ง”

Read more

จังหวัดฯออก หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.โกสัมพีนคร 

จังหวัดฯออก หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.โกสัมพีนคร 

Read more

นายอำเภอโกสัมพีนคร ปิดห้องประชุม จู่โจมตรวจปัสสาวะ กำนันผุ้ใหญ่บ้าน

นายอำเภอโกสัมพีนคร ปิดห้องประชุม จู่โจมตรวจปัสสาวะ กำนันผุ้ใหญ่บ้าน

Read more

เพิ่มแหล่งอาหาร ผู้ว่าฯปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ

เพิ่มแหล่งอาหาร ผู้ว่าฯปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ

Read more

สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.

สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับ อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.

Read more