จิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ซ่อมอาคารเรียน ถนน โละโคะ–ป่าคา

จิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ซ่อมอาคารเรียน ถนน โละโคะ–ป่าคา

Read more

อำเภอโกสัมพีนคร รับนโยบายพ่อเมืองกำแพงเพชร

อำเภอโกสัมพีนคร รับนโยบายพ่อเมืองกำแพงเพชร

Read more

นายอำเภอ”หนึ่ง”โยกย้ายรับตำแหน่งนายอำเภอโกสัมพีนคร

นายอำเภอ”หนึ่ง”โยกย้าย นายอำเภอโกสัมพีนคร

Read more

อำเภอปางศิลาทองจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจรอบแรกจำนวน 605 คน

อำเภอปางศิลาทองจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจรอบแรกจำนวน 605 คน

Read more

เปิดหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ชมผลิตภัณฑ์ชาวเขาอิ๋วเมี่ยน

เปิดหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ชมผลิตภัณฑ์ชาวเขาอิ๋วเมี่ยน

Read more

ข้าราชการ นักธุรกิจ สื่อมวลชน ร่วมงานเลี้ยงฉลองวิวาห์ ลูกชายเสี่ยพงษ์ ไทยรัฐ

ข้าราชการ นักธุรกิจ สื่อมวลชน ร่วมงานเลี้ยงฉลองวิวาห์ ลูกชายเสี่ยพงษ์ ไทยรัฐ

Read more

ปางศิลาทองโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

ปางศิลาทองโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

Read more

กาชาดเคลื่อนที่ อ.ปางศิลาทอง รับบริจาคโลหิต ดวงตา

กาชาดเคลื่อนที่ อ.ปางศิลาทองบริจาคโลหิต ดวงตา

Read more

ผู้ป่วยปลื้ม คณะช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ เยี่ยม 6 ครอบครัว3ตำบล

ผู้ป่วยปลื้ม คณะช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ เยี่ยม 6 ครอบครัว3ตำบล

Read more

จนท.บุกทุบเตาเผาถ่าน ในป่าสงวนแห่งชาติ

จนท.บุกทุบเตาเผาถ่าน ในป่าสงวนแห่งชาติ

Read more