เกษตร ส่งเสริม พัฒนาการผลิตไม้ผล และทุเรียน

เกษตร ส่งเสริม พัฒนาการผลิตไม้ผล และทุเรียน

Read more

หนุน ยุวเกษตรกร ผู้สืบทอดอาชีพการเกษตร

หนุน ยุวเกษตรกร ผู้สืบทอดอาชีพการเกษตร

Read more

ส่งเสริมปลูกอ้อยแทนนาข้าวพื้นที่ไม่เหมาะสม..ธำมรงค์

ส่งเสริมปลูกอ้อยแทนนาข้าวพื้นที่ไม่เหมาะสม..ธำมรงค์

Read more

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ วิถีคนกำแพงฯ

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ วิถีคนกำแพงฯ

Read more

มอบเอกสารรับเงิน (กษ 04) 2 อำเภอช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 60

มอบเอกสารรับเงิน (กษ 04) 2 อำเภอช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 60

Read more

เกษตรกำแพงเพชร ประดับดอกไม้งานพระราชพิธี ถวายดอกไม้จันน์

เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ประดับดอกไม้งานพระราชพิธี 95 เปอร์เซนต์

Read more

กระทรวงเกษตรติดตาม โครงการ​ 9101 เพาะเห็ด​นางฟ้าแปลงใหญ่   ​ตำบลป่าพุทรา-ตำบลยางสูง 

กระทรวงเกษตรติดตาม โครงการ​ 9101 เพาะเห็ด​นางฟ้าแปลงใหญ่   ​ตำบลป่าพุทรา-ตำบลยางสูง 

Read more