ชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดกำแพงเพชรถวายความอาลัยรัชกาลที่ 9

ชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดกำแพงเพชรถวายความอาลัยรัชกาลที่9

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ105ปีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ105ปีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

Read more

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม แถลงจัดงานครบ 105 ปี

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม แถลงจัดงานครบ 105 ปี

Read more

เจ้าเมืองกำแพงเพชร เปิดงานประมูลศาลกวนอู

เจ้าเมืองกำแพงเพชร เปิดงานประมูลศาลกวนอู

Read more