ผู้ว่าฯ นำชาวพุทธสวดมนต์ข้ามปี วัดคูยาง

ผู้ว่าฯ นำชาวพุทธสวดมนต์ข้ามปี วัดคูยาง

Read more

วัดอ่างทองอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วัดอ่างทองอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

Read more

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ระยะที่ 3) จังหวัดกำแพงเพชร

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ระยะที่ 3) จังหวัดกำแพงเพชร

Read more