ผู้ว่าฯเมืองกล้วยไข่ เข้มจุดคัดกรอง 5 ด่านตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดกำแพงเพชร ยัง

Read more

อ.ลานกระบือร่วมด้วยช่วยผ้าป่าสร้างโรงพยาบาล

ชาวลานกระบือร่วมด้วย

Read more

ท้องถิ่นท้องที่ ลานกระบือ เต้นเพลง “เต่างอย”ออกกำลังกายวันพุทธ รดน้ำดำหัวสงกรานต์

ท้องถิ่นท้องที่ ลานกระบือ เต้นเพลง “เต่างอย”ออกกำลังกายวันพุทธ รดน้ำดำหัวสงกรานต์

Read more

สืบสานประเพณี แห่พระนั่งเกวียน สืบทอดกันมากว่า 300 ปี

สืบสานประเพณี แห่พระนั่งเกวียน สืบทอดกันมากว่า 300 ปี

Read more

ปตท.สผ.เอส1& ทต.ลานกระบือ สร้างสรรค์วันเด็กสนุกสนาน

ปตท.สผ.เอส1& ทต.ลานกระบือ สร้างสรรค์วันเด็กสนุกสนาน

Read more

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดกิจกรรม S1 Fun Run – วิ่งการกุศล

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดกิจกรรม S1 Fun Run – วิ่งการกุศล

Read more

โครงการเอส 1 ปตท.สผ. ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพ ณ ถังก๊าซแอลพีจี (LPG Sphere) 

โครงการเอส 1 ปตท.สผ. ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพ ณ ถังก๊าซแอลพีจี (LPG Sphere) 

Read more

อำเภอลานกระบือ-ปตท.สผ.-แกนนำชุมชน ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3

อำเภอลานกระบือ-ปตท.สผ.-แกนนำชุมชน ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3

Read more

ตำรวจ ปกครอง รวบ 3 วัยรุ่นลานกระบือ พี้ยา

ตำรวจ ปกครอง รวบ 3 วัยรุ่นลานกระบือ พี้ยา

Read more