อ.ลานกระบือร่วมด้วยช่วยผ้าป่าสร้างโรงพยาบาล

ชาวลานกระบือร่วมด้วย

Read more

ท้องถิ่นท้องที่ ลานกระบือ เต้นเพลง “เต่างอย”ออกกำลังกายวันพุทธ รดน้ำดำหัวสงกรานต์

ท้องถิ่นท้องที่ ลานกระบือ เต้นเพลง “เต่างอย”ออกกำลังกายวันพุทธ รดน้ำดำหัวสงกรานต์

Read more

สืบสานประเพณี แห่พระนั่งเกวียน สืบทอดกันมากว่า 300 ปี

สืบสานประเพณี แห่พระนั่งเกวียน สืบทอดกันมากว่า 300 ปี

Read more

ปตท.สผ.เอส1& ทต.ลานกระบือ สร้างสรรค์วันเด็กสนุกสนาน

ปตท.สผ.เอส1& ทต.ลานกระบือ สร้างสรรค์วันเด็กสนุกสนาน

Read more

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดกิจกรรม S1 Fun Run – วิ่งการกุศล

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 จัดกิจกรรม S1 Fun Run – วิ่งการกุศล

Read more

โครงการเอส 1 ปตท.สผ. ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพ ณ ถังก๊าซแอลพีจี (LPG Sphere) 

โครงการเอส 1 ปตท.สผ. ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพ ณ ถังก๊าซแอลพีจี (LPG Sphere) 

Read more

อำเภอลานกระบือ-ปตท.สผ.-แกนนำชุมชน ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3

อำเภอลานกระบือ-ปตท.สผ.-แกนนำชุมชน ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3

Read more

ตำรวจ ปกครอง รวบ 3 วัยรุ่นลานกระบือ พี้ยา

ตำรวจ ปกครอง รวบ 3 วัยรุ่นลานกระบือ พี้ยา

Read more