ภารกิจกาชาดลงพื้นที่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เยี่ยมเยียน 5 ราย

ภารกิจกาชาดลงพื้นที่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เยี่ยมเยียน 5 ราย

Read more

พายุซัดเขตเมือง 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน จำนวน 98 หลังคาเรือน

พายุซัดเขตเมือง 4 ตำบล 13 หมู่บ้าน จำนวน 98 หลังคาเรือน

Read more

วาเลนไทม์ เรียบง่ายมีคู่สมรสให้โอกาศพิเศษ มาจดทะเบียนถึง 40 คู่

วาเลนไทม์ เรียบง่ายมีคู่สมรสให้โอกาศพิเศษ มาจดทะเบียนถึง 40 คู่

Read more

อำเภอเมือง เข้ม..ขับเคลื่อนแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

อำเภอเมือง เข้ม..ขับเคลื่อนแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

Read more

“กำนันอ๋า”นายก อบต.สระแก้ว จัดวันเด็กคืนความสุขให้กับเด็กๆ

“กำนันอ๋า”นายก อบต.สระแก้ว จัดวันเด็กคืนความสุขให้กับเด็กๆ

Read more

โครงการแก้มลิง แก้ภัยแล้ง พื้นที่ 2 ตำบล 20,000 ไร่

โครงการแก้มลิง แก้ภัยแล้ง พื้นที่ 2 ตำบล 20,000 ไร่

Read more

ร่วมใจปลูกป่าเขตวัดร่มโพธิญาณ บ้านดงดำ วังทองเมืองกำแพงเพชร

ร่วมใจปลูกป่าเขตวัดร่มโพธิญาณ บ้านดงดำ วังทองเมืองกำแพงเพชร

Read more

สสส.หนุน ต.ธำมรงค์ ชุมชนน่าอยู่

ในวันที่ 8  กันยายน

Read more

นายอำเภอเมืองประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสั่งข้อราชการนโยบายรัฐ

นายอำเภอเมืองกำแพงเพ

Read more

นายก อ๋า อบต.สระแก้ว  ”ปั่นปลูกป่า ปล่อยปลา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

นายก อ๋า อบต.สระแก้ว  ”ปั่นปลูกป่า ปล่อยปลา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

Read more