กินเจ…ศาลเจ้าพ่อกวนอูหลังโรงเรียนวัชรวิทยา

กินเจ…ศาลเจ้าพ่อกวนอูหลังโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

ศาลกวนอู เบิกเนตรแห่เทพเจ้า 8 พระองค์ ประทานพรรอบเมือง

ศาลพ่อกวนอู เบิกเนตรแห่เทพเจ้า  8 พระองค์ ประทานพรรอบเมือง

Read more

ศาลกวนอู เบิกเนตรเทพเจ้า 8 พระองค์  แห่รอบเมือง สักการะ เพื่อเจริญก้าวหน้า เสริมสิริมงคล

ศาลกวนอู เบิกเนตรเทพเจ้า 8 พระองค์  แห่รอบเมือง สักการะ เพื่อเจริญก้าวหน้า เสริมสิริมงคล

Read more