6 เมษายน 2563 กำแพงเพชร ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

6 เมษายน 2563 กำแพงเพชร ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

Read more

5 เมษายน 2563 กำแพงเพชร ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

5 เมษายน 2563 กำแพงเพชร ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

Read more

คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชรที่ ๗๕๙ / ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔)

คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชรที่ ๗๕๙ / ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔)

Read more

8 พันกว่าคนกลับบ้าน ผู้ว่าฯย้ำเสี่ยงพื้นที่แดง อยู่บ้าน..เน้นคัดกรองกันอย่างจริงจัง

8 พันกว่าคนกลับบ้าน ผู้ว่าฯย้ำเสี่ยงพื้นที่แดง อยู่บ้าน..เน้นคัดกรองกันอย่างจริงจัง

Read more

กำแพงฯไร้ผู้ติดเชื้อไม่ปิดเมือง

กำแพงฯไร้ผู้ติดเชื้อไม่ปิดเมือง

Read more

ติดตามใกล้ชิด โควิด-19 ในประเทศเพิ่ม กำแพงเพชร ยังไม่พบ

ติดตามใกล้ชิด โควิด-19 ในประเทศเพิ่ม กำแพงเพชร ยังไม่พบ

Read more

ผู้ว่ายืนยันไร้ผู้ติดเชื้อ Corona 2019 กำแพงเพชร

ผู้ว่ายืนยันไร้ผู้ติดเชื้อ Corona 2019 กำแพงเพชร

Read more

ผู้ว่าฯสั่ง..!! ปิด หยุด งด สถานที่เสี่ยง แพร่โควิด-19

ผู้ว่าฯสั่ง..!! ปิด หยุด งด สถานที่เสี่ยง แพร่โควิด-19

Read more

นายกรัฐมนตรี Conference สธ.สู้โควิด 19 “กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ”

นายกรัฐมนตรี Conference สธ.สู้โควิด 19 “กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ”

Read more

รับแล้วผู้โชคดี สลากกาชาด ทั้งเก๋งปิกอัพ

รับรางวัลใหญ่ สลากกา

Read more