กำแพงเพชร ซักซ้อมขั้นตอนการ พลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

กำแพงเพชร ซักซ้อมขั้นตอนการ พลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

Read more

ประกวดคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน

ประกวดคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน

Read more

วิวาห์หวาน หญิง&ทอป ทายาท อนุบาลวาริน

วิวาห์หวาน หญิง&ทอป ทายาท อนุบาลวาริน

Read more

 “รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” ประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง”

 “รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” ประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง”

Read more

คลื่นประชาชนร่วมลอยกระทงริมแม่น้ำปิงกำแพงเพชร

คลื่นประชาชนร่วมลอยกระทงริมแม่น้ำปิงกำแพงเพชร

Read more

อำเภอลานกระบือ พร้อมเพรียง รับ นโยบายผู้ว่าฯ

อำเภอลานกระบือ พร้อมเพรียง รับ นโยบายผู้ว่าฯ

Read more

ปฏิบัติเข้มข้น ผู้ว่าฯ ปล่อยแถวปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด

ปฏิบัติเข้มข้น ผู้ว่าฯ ปล่อยแถวปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด

Read more