สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ทุกพื้นที่น้ำลด

สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ทุกพื้นที่น้ำลด

Read more

น้ำป่าท่วมวังไทร คลองขลุง บ้าน 400 หลัง พื้นที่เกษตร 3,000 ไร่

น้ำป่าท่วมวังไทร คลองขลุง บ้าน 400 หลัง พื้นที่เกษตร 3,000 ไร่

Read more

นาข้าวสลกบาตร 2 พันไร่ จมบาดาล น้ำป่า จว.อบต.เร่งแก้

นาข้าวสลกบาตร 2 พันไร่ จมบาดาลน้ำป่า จว.อบต.เร่งแก้

Read more

ชาวนาบ่อถ้ำไหวตัว เร่งเก็บเกี่ยวข้าวหนีน้ำ

ชาวนาบ่อถ้ำไหวตัว เร่งเก็บเกี่ยวข้าวหนีน้ำ

Read more

ผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจน้ำป่าท่วม สลกบาตร ขาณุฯกำแพงเพชร

ผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจน้ำป่าท่วม สลกบาตร ขาณุฯกำแพงเพชร

Read more