ชาวขาณุใจบุญ บริจาคโลหิต 74,250 ซี.ซี. บริจาคดวงตา จำนวน 71 ราย

ชาวขาณุใจบุญ บริจาคโลหิต 74,250 ซี.ซี. บริจาคดวงตา จำนวน 71 ราย

Read more

ไฟฟ้ากำแพงเพชรจัด“โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ”

ไฟฟ้ากำแพงเพชรจัด“โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ”

Read more