ตรวจบ้านรักษ์สุนัข บ่อกำจัดขยะ เทศบาลเมืองกำแพงฯ

ตรวจบ้านรักษ์สุนัข บ่อกำจัดขยะ เทศบาลเมืองกำแพงฯ

Read more

ขับเคลื่อนบ่อขยะกลบฝังให้ถูกหลักวิชาการ

ขับเคลื่อนบ่อขยะกลบฝังให้ถูกหลักวิชาการ

Read more

ผู้ว่าฯ ท้องถิ่น เทศบาล สิ่งแวดล้อม ถกแก้ปัญหาขยะ เมืองกำแพงเพชร

ผู้ว่าฯ ท้องถิ่น เทศบาล สิ่งแวดล้อม ถกแก้ปัญหาขยะ เมืองกำแพงเพชร

Read more