“นายกชัยวัฒน์”มอบนโยบายพัฒนาเมืองกำแพงเพชร

“นายกชัยวัฒน์”มอบนโยบายพัฒนาเมืองกำแพงเพชร

Read more

คณะกรรมการเห็นชอบ ยกมือผ่าน..!!  แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วันที่ 10 ตุลาคม 256

Read more

ประชุม อสม.นายกชัยวัฒน์ ห่วงใย ช่วยปราบยุงลายนำไข้เลือดออก

ประชุม อสม.นายกชัยวัฒน์ ห่วงใย ช่วยปราบยุงลายนำไข้เลือดออก

Read more

อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

ชี้แจงกฎหมายหอพัก เอกชนปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558

เจ้าของหอพัก ประชุมช

Read more