ผู้ว่าฯประชุมจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และจังหวัดฯเข้ม

ผู้ว่าฯประชุมจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และจังหวัดฯเข้ม

Read more

ผู้ว่าฯเข้ม.มอบนโนบายรัฐบาลพร้อมปฏิบัติทั้งจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ว่าฯเข้ม.มอบนโนบายรัฐบาลพร้อมปฏิบัติทั้งจังหวัดกำแพงเพชร

Read more