สืบสานประเพณีลอยกระทงกว่า 40 ปีชุมชนเกาะเกาะทวี ขอขมาพระแม่คงคา

สืบสานประเพณีลอยกระทงกว่า 40 ปีชุมชนเกาะเกาะทวี ขอขมาพระแม่คงคา

Read more

นายกชัยวัฒน์ ทำบุญผ้าป่าแถว วัดบาง ประเพณีลอยกระทง

นายกชัยวัฒน์ ทำบุญผ้าป่าแถว วัดบาง ประเพณีลอยกระทง

Read more

ประชาชน กำแพงฯนับหมื่นคนแห่ร่วมประเพณีลอยกระทงแม่น้ำปิง

ประชาชน กำแพงฯนับหมื่นคนแห่ร่วมประเพณีลอยกระทงแม่น้ำปิง

Read more

ร่วมทอดผ้าแถววัดบาง ลอยกระทง อย่างเป็นทางการคืนนี้

ร่วมทอดผ้าแถววัดบาง ลอยกระทง อย่างเป็นทางการคืนนี้

Read more

รายละเอียด กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2560

รายละเอียด กำหนดการงานประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2560

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประดับสถานที่พร้อมลอยกระทงริมแม่น้ำปิง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประดับสถานที่พร้อมลอยกระทงริมแม่น้ำปิง

Read more

กระทงเปลือกข้าวโพด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ส่งออกสร้างรายได้งาม

กระทงเปลือกข้าวโพด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ส่งออกสร้างรายได้งาม

Read more