กฐินผ้าป่าสามัคคี 80 คณะทำบุญ วัดหนองปลิง 7,778,775 บาท

กฐินผ้าป่าสามัคคี 80 คณะทำบุญ วัดหนองปลิง 7,778,775 ล้านบาท

Read more

ไปส่งผู้การฯ”ดำ”นครสวรรค์กัน

ไปส่งผู้การฯ”ดำ”นครสวรรค์กัน

Read more