สามเณร 186 รูปเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแปลอักษรรูปหัวใจและเลข ๙ ไทยอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

สามเณร 186 รูปเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแปลอักษรรูปหัวใจและเลข ๙ ไทยอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

Read more

พระวัดแก้วสุริย์ฉาย ส่งต่อบุญช่วยคนยากไร้

พระวัดแก้วสุริย์ฉาย ส่งต่อบุญช่วยคนยากไร้

Read more

มอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก นักเรียนลานกระบือ

มอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก นักเรียนลานกระบือ

Read more