ชุมชนเก่าแก่วัดคูยาง ทำบุญกลางบ้าน ปีใหม่สืบสานประเพณีของไทย

ชุมชนเก่าแก่วัดคูยาง ทำบุญกลางบ้าน ปีใหม่สืบสานประเพณีของไทย

Read more

ชาวกำแพงฯทำบุญเป็นสิริมงคลวันปีใหม่

พุทธศาสนิกชนชาวกำแพง

Read more

ดร.เสริมวุฒิ-อมรรัตน์ เฉาก๊วยชากังราว เปิดโรงงานทำบุญ บริจาคทรัพย์ เพื่อสังคม

ดร.เสริมวุฒิ-อมรรัตน์ เฉาก๊วยชากังราว เปิดโรงงานทำบุญ บริจาคทรัพย์เพื่อสังคม

Read more

อายุวัฒนมงคล 65 ปี เจ้าคณะจังหวัด“เฮียหรั่ง” สิงห์โตทองทำบุญเจิมรถ

อายุวัฒนมงคล 65 ปี เจ้าคณะจังหวัด“เฮียหรั่ง” สิงห์โตทองทำบุญเจิมรถ

Read more

พัฒนาชุมชน กพ.ถวายผ้าป่า 1.5 แสน วัดคูยาง

พัฒนาชุมชน กพ.ถวายผ้าป่า 1.5 แสน วัดคูยาง

Read more

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

Read more

ชาวกำแพงฯ 3 พันทำบุญพระสงฆ์ 3 ร้อยรูปเป็นสิริมงคลวันปีใหม่

ชาวกำแพงฯ 3 พันทำบุญพระสงฆ์ 3 ร้อยรูปเป็นสิริมงคลวันปีใหม่

Read more