รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบเครื่องทำน้ำเย็นอุ่นให้ รพ.โกสัมพีนคร

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบเครื่องทำน้ำเย็นอุ่นให้ รพ.โกสัมพีนคร

Read more