งาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี พ.ศ.2562

วันนี้ 11 สิงหาคม 25

Read more

เที่ยวตลาดสินค้า OTOP และจัดตลาดประชารัฐ

เที่ยวตลาดสินค้า OTOP และจัดตลาดประชารัฐ

Read more

พัฒนาการ ขับเคลื่อนทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร

พัฒนาการ ขับเคลื่อนทำเพื่อเมืองกำแพงเพชร

Read more

กำแพงฯขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แก้ไขปัญหาความยากจน)

กำแพงฯขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แก้ไขปัญหาความยากจน)

Read more

Sme bankเปิดตัวสินเชื่อ soft loan 3 ลงทุนผลักดันธุรกิจเศรษฐกิจ

Sme bankเปิดตัวสินเชื่อ soft loan 3 ลงทุนผลักดันธุรกิจเศรษฐกิจ

Read more