นายก อบต.สลกบาตร เร่งช่วยชาวบ้านเหยื่อพายุ

นายก อบต.สลกบาตร เร่งช่วยชาวบ้านเหยื่อพายุ

Read more

พายุถล่ม 3 อำเภอบ้านพัง 242 หลังคาเรือน พืชสวน 3 พันต้น

พายุถล่ม 3 อำเภอบ้านพัง 242 หลังคาเรือน พืชสวน 3 พันต้น

Read more

อบจ.เก็บกวาดต้นไม้โค่นล้ม สนามกีฬา อบจ.แห่งที่ 2

อบจ.เก็บกวาดต้นไม้โค่นล้ม สนามกีฬา อบจ.แห่งที่ 2

Read more

พายุกระหน่ำเมืองกำแพงเพชร ต้นไม้โค่น หลังคาปลิว ไฟดับ

พายุกระหน่ำเมืองกำแพงเพชร ต้นไม้โค่น หลังคาปลิว ไฟดับ

Read more

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนชากังราววิทยา

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนชากังราววิทยา

Read more

ทม.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่แข็งแรง รับมือพายุ และฝน

ทม.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่แข็งแรง รับมือพายุ และฝน

Read more

ถุงยังชีพช่วยวาตภัยคลองลาน4ตำบล24หมู่บ้าน422หลัง

ถุงยังชีพช่วยวาตภัยคลองลาน4ตำบล24หมู่บ้าน422หลัง

Read more

11 หมู่บ้าน นาบ่อคำอ่วม พายุซัดกว่า300 หลัง

11 หมู่บ้าน นาบ่อคำอ่วม พายุซัดกว่า300 หลัง

Read more

ผู้ว่าฯเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย มอบถุงยังชีพ วัสดุซ่อมบ้าน

ผู้ว่าฯเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย มอบถุงยังชีพ วัสดุซ่อมบ้าน

Read more

ทม.เมืองกำแพงฯลมแรง อุตุเตือนระวังต้นไม้ ป้ายล้มใส่

ทม.เมืองกำแพงฯลมแรง อุตุเตือนระวังต้นไม้ ป้ายล้มใส่

Read more