ลมพายุฝนซัดต้นไม้ใหญ่ โค่นขวางถนน หน้าวัดบ่อสามแสน

ลมพายุฝนซัดต้นไม้ใหญ่ โค่นขวางถนน หน้าวัดบ่อสามแสน

Read more

พายุพัดหอบ 42 หลังคาเรือนเปิด ปกครอง ทหาร ลงพื้นที่ฟื้นฟู

พายุพัดหอบ 42หลังคาเรือนเปิด ปกครอง ทหาร ลงพื้นที่ฟื้นฟู

Read more

พายุฤดูร้อน ซัดบ้านพัง ต้นไม้ เสาไฟฟ้าล้ม 3 อำเภอ 179 หลังคาเรือน

พายุฤดูร้อน ซัดบ้านพัง ต้นไม้ เสาไฟฟ้าล้ม 3 อำเภอ 179 หลังคาเรือน

Read more

ฤทธิ์พายุลมฝนฤดูร้อน ซัดป้ายล้ม ใบไม้ร่วง รถชน

ฤทธิ์พายุลมฝนฤดูร้อน ซัดป้ายล้ม ใบไม้ร่วง รถชน

Read more