ผู้ว่าฯประชุมมอบนโยบายหน่วยงานทุกภาคส่วน จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ว่าฯประชุมมอบนโยบายหน่วยงานทุกภาคส่วน จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง สามัคคีปรองดอง เดือนมีนาคม

พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง สามัคคีปรองดอง เดือนมีนาคม

Read more

ระดมความคิดเห็น สู่การปรองดองจังหวัดกำแพงเพชร

ระดมความคิดเห็นสู่การปรองดองจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

ผู้ว่าฯรับนโยบายสร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าฯรับนโยบายสร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนภูมิภาค

Read more

จว.กำแพงเพชร ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำพสกนิกร3อำเภอเข้าถวายบังคมพระบรมศพ

จว.กำแพงเพชร ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำพสกนิกร3อำเภอเข้าถวายบังคมพระบรมศพ

Read more