กิจกรรมหลากหลายปีใหม่นักข่าว “ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่น จว.กพ.”

กิจกรรมหลากหลายปีใหม่นักข่าว “ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่น จว.กพ.”

Read more

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

Read more

ไฟฟ้ากำแพงเพชรจัด“โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ”

ไฟฟ้ากำแพงเพชรจัด“โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ”

Read more