รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 แถลง รวบหนี้นอกระบบ

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 แถลง รวบหนี้นอกระบบ

Read more

ไร่อ้อย ฮึ่ม..รวมตัวเกือบพันส่งหนังสือผ่านผู้ว่าถึงรัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาอ้อยตกต่ำ

ไร่อ้อย ฮึ่ม..รวมตัวเกือบพันส่งหนังสือผ่านผู้ว่าถึงรัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาอ้อยตกต่ำ

Read more

ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตรวจเยี่ยมจุดบริการ

ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตรวจเยี่ยมจุดบริการ

Read more

ทหารเชื่อมสัมพันธ์ สื่อกำแพงเพชร สร้างความมั่นคงประเทศ

ทหารเชื่อมสัมพันธ์ สื่อกำแพงเพชร สร้างความมั่นคงประเทศ

Read more

ผู้ว่าฯประชุม เรื่องป่า..ต้องไม่กระทบชาวบ้านประชาชนยากไร้

ผู้ว่าฯประชุม เรื่องป่า..ต้องไม่กระทบชาวบ้านประชาชนยากไร้

Read more

รองแม่ทัพภาคที่่ 3 ติดตามสถานการณ์น้ำพื้้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

รองแม่ทัพภาคที่่ 3 ติดตามสถานการณ์น้ำพื้้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

กอ.รมน.จัดพิธีเปิดโครงการร้อยดวงใจ ดอกไม้ของแผ่นดิน

กอ.รมน.จัดพิธีเปิดโครงการร้อยดวงใจ ดอกไม้ของแผ่นดิน

Read more