นายก อบจ.  แก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม ขุดคลอง สร้างแหล่งน้ำ ดูทุกพื้นที่ด้วยตนเอง

นายก อบจ.  ลงพื้นที่สำรวจ โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม ขุดคลอง สร้างแหล่งน้ำ ทุกพื้นที่ด้วยตนเอง

Read more

ม.13 ทุ่งบ่อสะเดา ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วมซ้ำซาก จ.กำแพงเพชร จับมือ อบจ.กำแพงเพชร ขุดลอกคลองบรรเทาทุกข์

ม.13 ทุ่งบ่อสะเดา ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วมซ้ำซาก จ.กำแพงเพชร จับมือ อบจ.กำแพงเพชร ขุดลอกคลองบรรเทาทุกข์

Read more

รับภัยแล้ง คลองลาน เตรียมทำฝายชะลอน้ำบนเขา ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนา

รับภัยแล้ง คลองลาน ทำฝายชะลอน้ำบนเขา ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนา

Read more

ผู้ว่าฯรับเรื่องเข้าแผนพัฒนาจังหวัด สร้างอ่างเก็บน้ำคลองขลุงล่าง แก้แล้ง 14 ตำบล 3 อำเภอ

ผู้ว่าฯรับเรื่องเข้าแผนพัฒนาจังหวัด สร้างอ่างเก็บน้ำคลองขลุงล่าง แก้แล้ง 14 ตำบล 3 อำเภอ

Read more

อบจ.ขุดสระเก็บเก็บน้ำ รับน้ำจากไทรย้อย และน้ำซับ แก้ปัญหาภัยแล้ง และกักเก็บน้ำในฤดูฝน

อบจ.ขุดสระเก็บเก็บน้ำ รับน้ำจากไทรย้อย และน้ำซับ แก้ปัญหาภัยแล้ง และกักเก็บน้ำในฤดูฝน

Read more

อบจ.กำแพงเพชร เปิดคลองปางมะนาว แก้ปัญหาภัยแล้งระยาว

อบจ.กำแพงเพชร เปิดคลองปางมะนาว แก้ปัญหาภัยแล้งระยาว และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ

Read more

อบจ.ขุดลอกทรายหน้าฝายบ้านท่าระแนะ

อบจ.ขุดลอกทรายหน้าฝายบ้านท่าระแนะ แก้ปัญหาทรายหน้าฝายเสมอสันฝาย ทำให้หน้าฝายไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้

Read more

สิงโตทองไรซ์ ธัญยบูรณ์ จังหวัดกำแพงฯ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง

สิงโตทองไรซ์ ธัญยบูรณ์ จังหวัดกำแพงฯ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง

Read more