แสงสีเสียงชมกันแน่นเต็มนั่งอัฒจันทร์ วัดพระแก้ว

แสงสีเสียงชมกันแน่นเต็มนั่งอัฒจันทร์ วัดพระแก้ว

Read more

MOU) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และ พี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น

MOU) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และ พี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น

Read more

mouโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

mouโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

Read more

ซ้อม..รับจริงพระราชทานปริญญาบัตร 8 ม.ค.60 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ซ้อม..รับจริงพระราชทานปริญญาบัตร 8 ม.ค.60 ม.ราชภัฏเชียงใหม่

Read more

“อธิการบดี สุวิทย์”ปฐมนิเทศ นศ.วิชาชีพครู 180 คน ปี 59

“อธิการบดี สุวิทย์”ปฐมนิเทศ นศ.วิชาชีพครู 180 คน ปี 59

Read more