ฤดูฝนมีน้ำฝนขัง “ยุงลาย”เพาะพันธุ์ ระบาดโรค“ไข้เลือดออก” 

ฤดูฝนมีน้ำฝนขัง “ยุงลาย”เพาะพันธุ์ ระบาดโรค“ไข้เลือดออก” 

Read more

ยุงลายยังไม่หมด..!!ป้องกันโรคไข้เลือดออก..!! ต้องช่วยกันตัดวงจร 

ยุงลายยังไม่หมด..!!ป้องกันโรคไข้เลือดออก..!! ต้องช่วยกันตัดวงจร 

Read more

ประชุม อสม.นายกชัยวัฒน์ ห่วงใย ช่วยปราบยุงลายนำไข้เลือดออก

ประชุม อสม.นายกชัยวัฒน์ ห่วงใย ช่วยปราบยุงลายนำไข้เลือดออก

Read more

ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย

ป้องกันโรคไข้เลือดออกฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย

Read more

กองสาธารณสุขเทศบาล กพ.ฉีดพ่นเคมี ควบคุมยุงลาย

กองสาธารณสุขเทศบาล กพ.ฉีดพ่นเคมี ควบคุมยุงลาย

Read more

อสม.รณรงค์ กำจัดยุงลาย ลดป่วยไข้เลือดออกด้วยสมุนไพร

อสม.รณรงค์ กำจัดยุงลาย ลดป่วยไข้เลือดออกด้วยสมุนไพร

Read more