ม.ราชภัฏ MOU รับ น.ร.ต่างชาติ ม.ปลาย ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ม.ราชภัฏMOU รับ น.ร.ต่างชาติ ม.ปลาย ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

Read more

พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ “พระโสภณคณาจารย์” เป็นราชาคณะชั้นราช “พระราชญาณปรีชา”

พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ “พระโสภณคณาจารย์” เป็นราชาคณะชั้นราช “พระราชญาณปรีชา”

Read more