สภาเทศบาล ถก..อนุมัติร่างเทศบัญญัติปี 2563 ในวาระแรก

สภาเทศบาล ถก..อนุมัติร่างเทศบัญญัติปี 2563 ในวาระแรก

Read more

สภาเทศบาลอนุมัติร่างเทศบัญญัติปี 2562 ในวาระแรก

สภาเทศบาลอนุมัติร่างเทศบัญญัติปี 2562 ในวาระแรก

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับร่างงบประมาณรายจ่าย ปี 61 ผ่านวาระแรก

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับร่างงบประมาณรายจ่าย ปี 61 ผ่านวาระแรก

Read more