ม.13 ทุ่งบ่อสะเดา ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วมซ้ำซาก จ.กำแพงเพชร จับมือ อบจ.กำแพงเพชร ขุดลอกคลองบรรเทาทุกข์

ม.13 ทุ่งบ่อสะเดา ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วมซ้ำซาก จ.กำแพงเพชร จับมือ อบจ.กำแพงเพชร ขุดลอกคลองบรรเทาทุกข์

Read more

อบจ.จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน สร้างสุขภาพ และความสามัคคี

อบจ.จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน สร้างสุขภาพ และความสามัคคี

Read more

อบจ.กำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายกีฬาฟุตซอล สร้างทักษะกีฬาฟุตซอลให้ผู้สนใจกีฬาฟุตซอลใน จ.กำแพงเพชร อดีตกุนซือฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเป็นวิทยา

อบจ.กำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายกีฬาฟุตซอล สร้างทักษะกีฬาฟุตซอลให้ผู้สนใจกีฬาฟุตซอลใน จ.กำแพงเพชร จัดอบรมทักษะกีฬาฟุตซอล มีอดีตกุนซือฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเป็นวิทยา

Read more

อบจ.กพ. จัดอบรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สร้างจริยธรรมในการทำงาน พร้อมผู้บริหารประกาศเจตจำนง “นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส”

อบจ.กพ. จัดอบรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ สร้างจริยธรรมในการทำงาน พร้อมผู้บริหารประกาศเจตจำนง “นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส”

Read more

รักษาการ นายก อบจ. นำคณะผู้บริหาร ส.อบจ.กพ. และข้าราชการ เข้าร่วมนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ณ จังหวัดเชียงใหม่ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน

รักษาการ นายก อบจ. นำคณะผู้บริหาร ส.อบจ.กพ. และข้าราชการ เข้าร่วมนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ณ จังหวัดเชียงใหม่ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน

Read more

รร.อบจ. จัดพิธีมอบใบวุฒิบัตร จบการศึกษา ให้นักเรียน 134 คน ประจำปีการศึกษา 2559

รร.อบจ. จัดพิธีมอบใบวุฒิบัตร จบการศึกษา ให้นักเรียน 134 คน ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

สภา อบจ. เปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.

สภา อบจ. เปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.

Read more

อบจ. เดินหน้าต่อเนื่องส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

เช้าวันที่  7 กุมภาพ

Read more

อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนา และงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร

อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนา และงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

อบจ.กำแพงฯ หนุนจัดงานประเพณี-นบพระเล่นเพลง ปี 2560

อบจ.กำแพงเพชร สนับสนุนการจัดงานประเพณี-นบพระเล่นเพลง ปี 2560

Read more