ผู้ว่าฯ ประธาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ วัดคูยาง

ผู้ว่าฯ ประธาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ วัดคูยาง

Read more

วัดคูยาง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วัดคูยาง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

Read more

วัดคูยางพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วัดคูยางพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

Read more