ปีใหม่ ชวนไหว้พระขอพระ หลวงพ่อเพชร “วัดบาง”

ปีใหม่ ชวนไหว้พระขอพระ หลวงพ่อเพชร “วัดบาง”

Read more

นายกเทศมนตรีฯนำชุมชนก่อเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดบาง

นายกเทศมนตรีฯนำ ชุมชนก่อเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดบาง

Read more

ควบคุมโรคเมตาบอลิก แนะเลิกบุหรี่ พระวัดบาง

ควบคุมโรคเมตาบอลิก แนะเลิกบุหรี่ พระวัดบาง

Read more

ชาวเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หล่อเทียนพรรษา 

ชาวเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หล่อเทียนพรรษา 

Read more

สืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย สงกรานต์วัดบาง

สืบสานประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย สงกรานต์วัดบาง

Read more

อบจ.ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศาล ปัญญาสมวาร (50 วัน)

อบจ.ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศาล ปัญญาสมวาร (50 วัน) ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดบาง

Read more

แน่นวัด.ทอดผ้าป่าแถววัดบางแห่งเดียวในโลกวันลอยกระทง

แน่นวัด.ทอดผ้าป่าแถววัดบางแห่งเดียวในโลกวันลอยกระทง

Read more

วันอาสาฬหบูชา ทำบุญ 3 วัด ถวายผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษา 

วันอาสาฬหบูชา ทำบุญ 3 วัด ถวายผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษา 

Read more

ชาวพุทธอิ่มบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2559วัดบาง

ชาวพุทธอิ่มบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2559วัดบาง

Read more

สมเด็จพระวันรัต เปิดป้ายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดบาง

สมเด็จพระวันรัต เปิดป้ายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวัดบาง

Read more