วันเยาวชนแห่งชาติ นร.เข้าวัดฟังเทศน์

วันเยาวชนแห่งชาติ นร. เข้าวัดฟังเทศน์

Read more

รายงานความก้าวหน้าล่าสุด การก่อสร้างพลับพลาที่ประทับฯ 

รายงานความก้าวหน้าล่าสุด การก่อสร้างพลับพลาที่ประทับฯ 

Read more

ผู้ว่าฯนำสวดมนต์ สร้างคนดี รักษาศีล 5 วัดพระบรมธาตุ

วันอาทิตย์ที่ 18 กุม

Read more

ความก้าวหน้าล่าสุด การก่อสร้างพลับพลาที่ประทับฯ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง

ความก้าวหน้าล่าสุด การก่อสร้างพลับพลาที่ประทับฯ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง

Read more

ผู้ว่าฯนำชาวพุทธสวดมนต์​ทำวัดเย็นวัดพระบรมธาตุ

ผู้ว่าฯนำชาวพุทธสวดมนต์​ทำวัดเย็นวัดพระบรมธาตุ

Read more