ชาวกำแพงเพชร รักษาประเพณี แห่ผ้าห่ม องค์เจดีย์พระบรมธาตุ

ชาวกำแพงเพชร รักษาประเพณี แห่ผ้าห่ม องค์เจดีย์พระบรมธาตุ

Read more

หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ นำสวดมนต์ รักษาศีล 5

หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ นำสวดมนต์ รักษาศีล 5

Read more

ผู้ว่าฯเตรียมการรับเสด็จทรงเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”

ผู้ว่าฯเตรียมการรับเสด็จทรงเปิดห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”

Read more

พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 ลิไท

พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 ลิไท

Read more

ทำบุญวันมาฆบูชา บวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราช

ทำบุญวันมาฆบูชา บวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราช

Read more