เทศบาล กพ.หนุนนักเรียน อบรม วิถีธรรม วิถีพุทธ

เทศบาล กพ.หนุนนักเรียน อบรม วิถีธรรม วิถีพุทธ

Read more

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 พบครูผู้ปฏิบัติธรรม 

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 พบครูผู้ปฏิบัติธรรม 

Read more

ผู้ว่าฯบรรยายโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วัดหนองปลิง

ผู้ว่าฯบรรยายโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง วัดหนองปลิง

Read more

ผู้ว่าฯกำแพงเพชรประธาน MOU เปิดอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ผู้ว่าฯกำแพงเพชรประธาน MOU เปิดอบรมคุณธรรมจริยธรรม

Read more

ทำบุญยอดกฐินสามัคคี วัดหนองปลิง  5,592,010 บาท

ทำบุญยอดกฐินสามัคคี วัดหนองปลิง  5,592,010 บาท

Read more

นักเรียนชากังราววิทยา อบรมวิถีธรรมวิถีพุทธ วัดหนองปลิง

นักเรียนชากังราววิทยา อบรมวิถีธรรมวิถีพุทธ วัดหนองปลิง

Read more

อบจ.หนุน วิถีธรรมวิถีพุทธ นักเรียน ครู ร.ร.นครไตรตรึงษ์ เข้าวัดปฏิบัติธรรม

อบจ.หนุน วิถีธรรมวิถีพุทธ นักเรียน ครู ร.ร.นครไตรตรึงษ์ เข้าวัดปฏิบัติธรรม

Read more

อบจ.กำแพงเพชร ให้ความสำคัญ บ้าน วัด โรงเรียน จัดโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ ใช้พระพุทธศาสนา สอนให้เด็กและเยาวชน เติบโตเป็นคนดี

อบจ.กำแพงเพชร ให้ความสำคัญ บ้าน วัด โรงเรียน จัดโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ ใช้พระพุทธศาสนา สอนให้เด็กและเยาวชน เติบโตเป็นคนดี

Read more

อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการวิถีธรรม วิถีพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

กฐินผ้าป่าสามัคคี 80 คณะทำบุญ วัดหนองปลิง 7,778,775 บาท

กฐินผ้าป่าสามัคคี 80 คณะทำบุญ วัดหนองปลิง 7,778,775 ล้านบาท

Read more