วัดแก้วสุริย์ฉาย เทศน์ 3 ธรรมาสน์ “มหาชาติชาดก”

วัดแก้วสุริย์ฉาย เทศน์ 3 ธรรมาสน์ “มหาชาติชาดก”

Read more

“วันอาสาฬหบูชา”ลานกระบือชาวพุทธทำบุญคึกคัก

“วันอาสาฬหบูชา”ลานกระบือชาวพุทธทำบุญคึกคัก

Read more

พุทธศาสนิกชนลานกระบือ แห่ทำบุญตักบาตรเทโว

พุทธศาสนิกชนลานกระบือ แห่ทำบุญตักบาตรเทโว

Read more

เทศน์มหาชาติชาวพุทธ แน่น วัดแก้วสุริย์ฉาย

เทศน์มหาชาติชาวพุทธ แน่น วัดแก้วสุริย์ฉาย

Read more

นักเรียน 427 คน ลานกระบือวิทยา จบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

นักเรียน 427 คน ลานกระบือวิทยา จบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

Read more

วัดแก้วสุริย์ฉาย ลานกระบือ จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี

วัดแก้วสุริย์ฉาย ลานกระบือ จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี

Read more

สามเณร 186 รูปเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแปลอักษรรูปหัวใจและเลข ๙ ไทยอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

สามเณร 186 รูปเดินธุดงค์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแปลอักษรรูปหัวใจและเลข ๙ ไทยอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

Read more

ชาวลานกระบือ นั่งสมาธิถวายในหลวงหายพระอาการประชวร

ชาวลานกระบือ นั่งสมาธิถวายในหลวงหายพระอาการประชวร

Read more

พระวัดแก้วสุริย์ฉาย ส่งต่อบุญช่วยคนยากไร้

พระวัดแก้วสุริย์ฉาย ส่งต่อบุญช่วยคนยากไร้

Read more

มอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก นักเรียนลานกระบือ

มอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก นักเรียนลานกระบือ

Read more