วิ่งสมาธิ รวมใจถวายเป็นพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละเลิกอบายมุข

วิ่งสมาธิ รวมใจถวายเป็นพุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละเลิกอบายมุข

Read more

ผู้ว่าฯสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียน วันวิสาขบูชา วัดคูยาง

ผู้ว่าฯสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียน วันวิสาขบูชา วัดคูยาง

Read more

พุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาว พากันเข้าวัดทำบุญใส่วันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาว พากันเข้าวัดทำบุญใส่วันวิสาขบูชา

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

Read more