เด็กศูนย์พิเศษ สามารถเต้น ประกอบเพลงได้ ทั้งที่ไม่ได้ยิน ทำได้อย่างไร

เด็กศูนย์พิเศษ สามารถเต้น ประกอบเพลงได้ ทั้งที่ไม่ได้ยิน ทำได้อย่างไร

Read more

เด็กพิเศษ ได้เฮ..กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เด็กพิเศษ ได้เฮ..กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดงานวันเด็ก คึกคัก อบอุ่น

ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดงานวันเด็ก คึกคัก อบอุ่น

Read more